ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Сприятливий інвестиційний клімат

Підприємництво Волочиської ОТГ представлене 2294 суб’єктами малого підприємництва з них 1632 фізичні - особи підприємці.

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Волочиської міської об’єднаної територіальної громади є:

- покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій;

- розвиток туризму;

- підвищення доходів сільських домогосподарств;

- розвиток інфраструктури сільських територій;

- підвищення якості життя у сільських територіях.


The entrepreneurship of Volochysk OTG is represented by 2294 small business entities, 1632 of them are individuals - entrepreneurs.

The main priority areas of socio-economic development:

- Improvement of opportunities for small business development and attraction of investments;

- tourism development;

- increase of incomes of rural households;

- development of rural infrastructure;

- improving the quality of life in rural areas.