ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Промисловість, енергетика

Промисловий комплекс громади представлений  такими галузями виробництва: харчова, машинобудівна, металообробна, легка, виробництвом інших неметалевих мінеральних виробів. Основну промислову групу громади складають 13 промислових підприємств, продукція більшості з яких відома за межами району, області, України:

- машинобудівний завод ПАТ «Мотор січ» - виробляє запасні частини до авіаційних двигунів, пересувні автономні електростанції, мінітехніку для обробітку сільгоспкультур та товари народного споживання;

- два цегельних заводи – філія ТОВ «Тернопільбуд» і ТОВ «Волочиський цегельник» - випускають цеглу будівельну;

- ПАТ «Номінал» - конденсатори електричні постійної ємності;

- Волочиська  швейна фабрика  ТОВ «Т-Стиль» - пошиття одягу;

- філія ТОВ «Агробізнес» - хліб та хлібобулочні вироби;

- філія «Волочиський консервний завод ТОВ «Продрезерв» виробляє овочеві та  м’ясні консерви, зокрема, зелений горошок;

- ПП «Унікум» єдине підприємство на Україні виробляє натуральний спиртовий оцет.

Основні експортні товари: продукція рослинництва, неметалева мінеральна продукція, газотурбінні електростанції та товари народного споживання.


The industrial complex of the community is represented by the following branches of production: food, machine-building, metal-working, light production, production of other non-metallic mineral products. The main industrial group of the community consists of 13 industrial companies, the products of which  are known outside the region and in Ukraine:

- machine-building plant of PJSC "Motor sich" - produces spare parts for aviation engines, mobile autonomous power plants, mini-machines for cultivating agricultural crops and consumer goods;

- two brick factories - a branch of LLC "Ternopilbud" and LLC "Volochysk tsehel’nyk" - produce construction bricks;

- PJSC "Nominal" - capacitors of electric constant capacity;

- Volochysk garment factory of "T Style" LLC -tailoring;

- affiliate of LLC "Agrobiznes" - bread and bakery products;

- affiliate "Volochysk canning plant" Prodrezerv LLC" produces vegetable and canned meat, in particular, green peas

- "Unikum" PE is the only enterprise in Ukraine producing natural alcohol vinegar.

The main export products are crop production, non-metallic mineral products, gas turbine power stations and consumer goods.