ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Географічне розташування

Адміністративний центр – м.Волочиськ. Відстань до обласного центру – 68 км по автошляху М12 Львів-Кіровоград-Знам’янка та Південно-західній магістралі.

Унікальність територіального розташування громади полягає в тому, що адміністративний центр м. Волочиськ знаходиться на рівновіддаленій відстані від двох обласних центрів  - Хмельницького і Тернополя, на автошляху державного значення Львів-Кіровоград-Знам'янка і на Південно-Західній залізничній магістралі.

Сільгоспугіддя – 42640 га;

Водойми – 1076,96 га;

Ліси –1571,7 га;

Корисні копалини- суглинок, пісок, торф,мінеральні води;

Природні заказники: Маначинський гідрологічний- державного значення; Авратинський, Грабарський, урочище Ожиговецьке, урочище Зайчиківський ліс- місцевого значення.

Розвідано достатні запаси мінеральної води Збручанського родовища в с.Зайчики та м.Волочиськ.


Administrative center - Volohysk. The distance to the regional center is 68 km on the highway M12 Lviv-Kirovograd-Znamianka and the South west Highway.

The uniqueness of the territorial location of the community lies in the fact that the administrative center of Volochysk is located at an equidistant distance from the two regional centers - Khmelnytskyi and Ternopil, on the highway of state importance Lviv-Kirovohrad-Znamyanka and on the South-Western railway.

Farmland – 42640 hectares;

Reservoirs – 1076,96 hectares;

Forests – 1571,7 ha;

Minerals - loam, sand, peat, mineral water.

Natural Reserves: Manachinsk Hydrological - State Values; Abratinsky, Grabarsky, Ozhigovetsky tract, Zaychikivsky forest-local significance.

Sufficient mineral water resources of the Zbruchansky deposit in Zaychyky and Volohysk are being explored.