ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Освітній та науковий потенціал

Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 20 - ЗЗСО, 15 - ЗДО, 1 - ЗПО, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», будинок дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа.

Мережа закладів культури становить 55 установу, 30 клубних установ, 22 бібліотека, дитяча школа мистецтв, історико-етнографічний музей, кіновідеомережа.

Медична мережа громади нараховує 9 лікарських амбулаторій, 4 фельдшерсько-акушерських пунктів, 16 фельдшерських пунктів.


The state policy in the field of community education is provided by 20 - ZZSO, 15 - ZDO, 1 - ZPO, KU "Inclusive-Resource Center", home of children's and youth creativity and children's and youth sports school.

The network of cultural institutions is 55 institutions, 30 club establishments, 22 libraries, children's art school, historical and ethnographic museum, film and video network.

The community medical network has 9 outpatient clinics, 4 paramedics, 16 paramedics.